Samarbejde

Det er vigtigt for os, at I/du som forældre kan tale med os begge om jeres/dit barns trivsel og hverdag, da vores samarbejde med jer/dig som forældre, giver den bedste form for udvikling.
Trygge forældre giver trygge børn.

For at få det bedste samarbejde mener vi, at ærlighed, åbenhed, gensidig respekt og forståelse er vigtigt.

Vi forventer, at du/I som forældre respekterer vores arbejdstider dvs., at generelle beskeder til os foregår inden kl. 15.30, også i weekenden, undtagen vedr. sygdom (se under sygdom). Du/I kan ikke forvente svar efter kl. 15.30.

Det er vigtigt for os, at der hver morgen, også efter weekend, er tid til at høre om jeres/dit barns weekend/aften/nat, så vi kan tage eventuelle særlige hensyn.

Kommer I/du senere end aftalt, eller holder jeres/dit barn fri, vil vi gerne vide det senest kl. 8.30, så vi kan planlægge dagen med de andre børn.
Jeres/dit barn skal være afleveret i dagplejen senest kl. 9.30, hvis ikke andet er aftalt.

Vi har i den private pasningsordning valgt at have en ugekalender, da det er vigtigt for os at kunne få arbejds- og privatliv til at forenes. En ugekalender betyder, at vi kan planlægge f.eks læge-, tandlægebesøg mm. uden for arbejdstiden, og så vidt mulig undgå at bruge vikar. Ugekalenderen fungerer på den måde, at der på vores pult ligger tre ugekalendere, en for den igangværende uge  og to for de næste to uger. Det er din/jeres opgave at sedlerne to uger frem er udfyldt senest onsdag i den igangværende uge.

Som udgangspunkt forventer vi, at dit/jeres barn har spist hjemmefra. Skulle det ske, at du/I har brug for, at vi tilbyder morgenmad, kan vi tilbyde havregrød. Børn der kommer efter kl. 7.00 skal have spist hjemmefra…

 

Følg os på G+