Sygdom

I den private pasning, er den private børne passer ikke forpligtet til at sørge for pasning ved sygdom.  Skulle det ske, at en af os bliver syg, vil vi være nødt til at ringe til halvdelen af børnene, som så må finde anden pasning. Vi vil forsøge at fordele sol og vind lige, så det ikke er de samme børn, som ringes til hver gang.

Ved kortvarig sygdom, ferie og akutte tilfælde så som læge- og tandlægebesøg mm. har vi i dagplejen tilknyttet en vikar, som vi kan benytte. Vikaren er godkendt af kommunen i henhold til deres krav og må passe fem børn, hvis en af os er tilstede.

Ved raskmelding vil I/du få besked senest kl. 15.30 dagen før.

Skulle dit/jeres barn blive syg sender du en sms til os begge inden aftalt mødetid eller aftenen før og du vil få svar fra en af os. Når dit/jeres barn er klar til at komme i den private pasningsordning igen, bedes du/I sende en sms senest kl. 15.30 dagen forinden, OGSÅ i weekenden, af hensyn til næste dags planlægning. Ved beskeder sendt senere end kl. 15.30 kan du/I ikke forvente svar. Dette af respekt for vores fritid.

Syge børn:
Som i andre daginstitutioner modtager vi ikke et sygt barn, dels på grund af smittefare, men også fordi vi ikke kan give barnet den fornødne omsorg, som sygdom kræver.
Ved mæslinger, fåresyge, skoldkopper, skarlagensfeber og røde hunde må barnet komme i dagpleje, når det er feberfrit og udslet, hævelse eller sår er forsvundet.
Hvis barnet har diarré kan det pga. stor smitterisiko ikke modtages i den private pasningsordning.
Ved øjenbetændelse kan barnet modtages, når det er i behandling.
Medicin:
Gives i nødstilfælde, og kun hvis det er lægeordineret.

 

Følg os på G+