Betaling

Der er betaling 12 måneder om året.
Betaling foregår til bankkonto fra betalingsservice. Der betales forud månedsvis.
Pengene skal stå på konto den 1. i hver måned.
Indbetaler man ikke rettidigt, kan vi nægte at modtage barnet, og pasning vil først blive genoptaget når pengene er registreret på vores konti.

Ændringer vedrørende telefonnumre meddeles til dagplejeren.
Udmeldelse sker skriftligt med 1 måneds varsel. Udmeldelsen skal ske inden den 1. i en måned og er gældende fra næstfølgende 1.

Alle meddelelser til kommunen vedr:
Opstart
Ændringer af tider/løn
Opsigelse
SKAL være skriftlige med forældrenes og dagplejerens underskrift.

Den private børne passer har de aktuelle sedler liggende.

 

Følg os på G+